Child's dress of fine white tapa, Bora Bora, French Polynesia